GUNVAULT BIO Daha Büyük Görüntüle

GUNVAULT BIOMETRIC ELEKTRONİK PARMAK İZİ OKUYUCU SİLAH KASASI

MVB1000PB

Yeni

Detaylar

 MicroVault XL Biometrik silah kasasını kullanmadan önce yedek anahtarlarını çıkartın ve gerektiğinde kullanmak için saklayınız.

 Anahtar parmak izi algılama hatası (arızası) olduğunda, sadece acil durumlarda kasayı açmak için kullanılır.

 Anahtar MicroVault XL Biyometrik silah kasasına erişim için kullanılıyorsa; anahtar yuvasından sadece tekrar kilitli konuma getirilerek çıkarılabilir.

 Anahtarı başka bir pozisyonda çıkarmaya çalışırsanız kasa kilidine zarar verebilirsiniz. Kilitli konumdan başka bir konumda çıkarmayı denemeyiniz.

 Anahtar kasaya takılıyken parmak izi tarayıcısı ve elektronik kilit sistemini kullanmayı denemeyiniz. 2 YÖNETİCİ PARMAK İZLERİNİN KAYDEDİLMESİ NOT: Silah kasası hafızasına ilk iki parmak izi kaydı yöneticiye ait olmak üzere toplam 120 parmak izi kaydı yapılabilir. “Learn” düğmesine basıldığında, kırmızı LED ışık bir kez yanıp sönerse ve kasa tek bir sinyal sesi verirse kayıt sayısı azami hafıza kayıt sayısı olan 120’ye ulaşmış demektir. NOT: Diğer kullanıcıların parmak izi kaydı yapılmadan önce bir yada iki yönetici parmak izi kaydı yapılmalıdır.

 İlk iki parmak izini yönetici parmak izi kaydı olarak kaydediniz.

 “Learn” düğmesine basınız. Tek bir sinyal sesi ve yanıp sönen yeşil LED ışık parmak izi kaydının başladığını gösterir.

 Parmağınızı şekil B’de görüldüğü gibi parmak izi tarayıcısı üzerinde parmak ucunuz parmak yuvasının üst kısmına gelecek şekilde yerleştiriniz.

 Parmağınızın parmak izi tarayıcısına iyi ve düz bir şekilde temas ettiğinden emin olunuz. Parmağınızı Şekil C’de görüldüğü gibi 1. Konumdan 2. Konuma doğru tarayıcı üzerinde izin algılanmasına olanak verecek şekilde birkaç saniyede yavaşça kaydırınız.  Parmak izinin tamamının iz tarayıcısı üzerinden geçmesini sağlayınız.

 İz taraması tamamlandığında tek bir sinyal sesi duyacaksınız. 3. işlem basamağını bir kez daha tekrar ediniz. Parmak izi taramasını iki kez yaptığınızda kaydın başarılı olduğunu gösteren iki sinyal sesi duyacaksınız. Tarama başarısız olursa LED ışık kırmızı renkte yanıp sönecek ve cihaz yeni bir tarama yapmanızı bekleyecektir.

 1’den 5’e kadar olan işlem basamaklarını ikinci yönetici parmak izi kaydı için tekrarlayınız.

3 DİĞER (EK) KULLANICILARIN PARMAK İZİ KAYDININ YAPILMASI

 “Learn” düğmesine basınız. Bir sinyal sesi ve yeşil yanan LED ışık kayıt işleminin başladığını gösterir.

 Yönetici parmak izi taramasını yapmak için parmağı 1. Konumdan 2. Konuma doğru (Şekil C’de görüldüğü gibi) kaydırınız. Bu işlemi yaptığınızda cihaz, ek kullanıcı parmak izi kaydına hazır olduğunu gösteren iki sinyal sesi verecektir.

 Yeni/Ek kullanıcının parmak izinin kaydı için parmak, şekil B’de görüldüğü gibi parmak izi tarayıcısı üzerinde, parmak ucu parmak yuvasının üst kısmına gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

 Parmağın iz tarayıcısına iyi ve düz temas ettiğinden emin olunuz. Yeni/Ek kullanıcı parmağını 1. Konumdan 2. Konuma doğru (Şekil C’de görüldüğü gibi) izin algılanmasına olanak verecek şekilde birkaç saniyede yavaşça kaydırmalıdır. Parmak izinin tamamının tarayıcı üzerinden geçmesini sağlayınız.

 İz taraması tamamlandığında bir sinyal sesi duyacaksınız. 3. işlem basamağını bir kez daha tekrarlayınız. İki kez parmak izi taraması yaptıktan sonra cihaz parmak izi kaydının başarıyla tamamlandığını gösteren iki sinyal sesi verecektir. Tarama başarısız olursa kırmızı LED ışık yanıp sönmeye başlayacak ve cihaz yeni bir iz taraması yapmanızı bekleyecektir.

SİLAH KASASINA ERİŞİM (KULLANIM) Not: MicroVault XL Biometrik silah kasası parmak izi ya da yedek anahtar ile açılabilir. Parmak İzi Kullanarak Silah Kasasının Açılması

 Başlangıç (Start) düğmesine basıp bırakınız. İki kez yeşil LED ışık yanıp sönecek ve bir sinyal sesi duyulacaktır.

 Parmağınızı iz tarayıcı üzerinde parmak ucunuz parmak yuvasının üst kısmına gelecek şekilde Şekil B’de görüldüğü gizi yerleştiriniz.

 Parmağınızın tarayıcıya iyi ve düz bir şekilde temas ettiğinden emin olunuz. Parmağınızı 1. Konumdan 2. Konuma doğru (Şekil C’de görüldüğü gibi) izin algılanmasına olanak verecek şekilde birkaç saniyede yavaşça kaydırınız. Parmak izinin tamamının tarayıcı üzerinden geçmesini sağlayınız. Eğer cihaz doğru bir karşılaştırma (kayıtlı iz ile taranan iz birbirini tutuyorsa) algılarsa, yeşil LED ışık iki kez yanıp sönecek, cihaz iki sinyal sesi verecek ve kapak açılacaktır. 4

 Cihaz doğru iz karşılaştırması algılamadığında LED ışık yeşil ve kırmızı yanıp sönecek ve kapak açılmayacaktır. Diğer bir ifade ile kasa içindeki silaha erişim engellenmiş olacaktır. Eğer parmak izi kayıtlı olan kullanıcılar kapağı birden fazla peş peşe denemelerine rağmen açamıyorlarsa, tüm kayıtlar silinerek tekrar parmak izi kaydı yapılmalıdır. Anahtar İle Silah Kasasının Açılması NOT: Anahtarlar sadece acil durumlarda yedek amaçlı kullanım içindir.

 Anahtarı silah kasasının önünde bulunan anahtar yuvasına takınız.

 Kilidi açmak için anahtarı saat yönünde çeviriniz.

 Kasanın kapağını yukarı kaldırarak açınız.

 Anahtarı yuvasından çıkarmak için, silah kasasının kapağını kapatıp, anahtarı saat yönü tersine çeviriniz.

KULLANICI KAYITLARININ SİLİNMESİ VE KASANIN YENİDEN PROGRAMLANMASI NOT: Kayıtlı kullanıcılar cihazdan ayrı ayrı silinemezler, kullanıcı kaydının tamamı silinebilir.  Cihaza kayıtlı olan parmak izlerinin silinmesi için “Delete” (Silme) düğmesine basınız ve basılı tutunuz. LED ışık kırmızıya döndükten sonra “Start” (Başlatma) düğmesine basınız.

 Cihaz iki sinyal sesi verecek ve yeşil LED ışık iki kez yanıp sönecektir. Bu tüm kayıtların silindiğini gösterir. Eğer hafızada herhangi bir parmak izi kaydı zaten yoksa bir kez kırmızı LED ışık yanıp sönecek ve tek bir sinyal sesi duyulacaktır. Bataryanın Değiştirilmesi Not: Düşük Batarya (Pil) Seviye Uyarısı – Cihaz düğmesinden açıldığında kırmızı LED ışık yanıp sönerken 3 kez sinyal sesi duyulursa, cihazın batarya (pil) seviyesi düşüktür.

 Batarya kapağını çekip açınız.

 Kuşağı yavaşça çekerek batarya muhafazasını çıkarınız. a) Tüm eski bataryaları çıkarınız. b) Batarya muhafazası üzerindeki (+) pozitif ve (-) negatif işaretlere göre yeni bir 9 Volt bataryayı (pili) muhafazaya takınız.

 Batarya muhafazasını batarya yuvasına tekrar geri yerleştirip kapağı kapatınız.

Yorumlar

Şu an müşteri yorumu bulunmamakta.

Yorum ekle

GUNVAULT BIOMETRIC ELEKTRONİK PARMAK İZİ OKUYUCU SİLAH KASASI

GUNVAULT BIOMETRIC ELEKTRONİK PARMAK İZİ OKUYUCU SİLAH KASASI

Yorum ekle

11 BU KATEGORİDEKİ DİĞER ÜRÜNLER

To Top